SelfEdu24 by Aneta Lange-Kępczyńska

Zaloguj
Czy zwracać uwagę dziecku na błędy?

Czy zwracać uwagę dziecku na błędy? - sukces lub porażka rodzica

Wyniki badania, przeprowadzonego przez uczonych z Michigan State University*, sugerują, że rodzice i nauczyciele powinni pomóc dzieciom w rozwoju, ucząc je, aby większą uwagę przykładały do popełnianych przez siebie błędów, a nie wstydziły się ich i tuszowały. To bardzo trafne spostrzeżenie, ale wymaga czujności dorosłych i umiejętnego podejścia do dziecka. W innym razie efekt może być zgoła odwrotny, a motywację dziecka zastąpi niechęć i brak wiary w siebie.

Do udziału w badaniu zaproszono dzieci w wieku ok. 7-lat. Najpierw zbadano ich nastawienie, czy wierzą, że mądrość jest związana z ciężką pracą, lub czy jest czynnikiem stałym. Następnie poproszono o udział w grze komputerowej, w czasie której monitorowano ich aktywność mózgu.

Zapis pokazał, że aktywność mózgu dziecka zwiększa się po upływie pół sekundy od momentu popełnienia błędu, co sugeruje, że mózg doskonale wie, kiedy nastąpiła pomyłka. Zasadniczo, większą aktywność mózgu odnotowano u dzieci nastawionych na rozwój, które bardziej skupiały się na problemie i chęci go rozwiązania. Jednak wynik pokazał również, że dzieci o przeciwstawnych poglądach mogą także doskonalić swoje umiejętności, gdy większą uwagę będą zwracać na błędy i ich analizę.

To cenna wiedza, ale wymaga właściwego podejścia opiekunów. Jak zaznaczył Hans Schroder, autor badania, wielu rodziców i nauczycieli unika odnoszenia się do błędów dziecka, bagatelizując problem słowami „Jest dobrze, uda Ci się następnym razem”. Tymczasem należałoby powiedzieć „Błędy się zdarzają, więc spróbujmy spojrzeć na to, co poszło nie tak”.

I najważniejsze, unikajmy jak ognia stwierdzeń „niczego nie potrafisz”, „wszystko, co robisz, jest do niczego”, „uważaj, bo znów rozlejesz”, etc. To skutecznie zniechęci dziecko do podejmowania jakichkolwiek prób działania, spowoduje zamknięcie się w sobie i utratę wiary we własne siły. Taki sam skutek mogą odnieść zbyt częste negatywne polecenia/ komentarze – „nie rób tego”, „nie baw się łyżką”, „nie przeszkadzaj”, „nie dyskutuj”. To obniża poczucie sprawczości i buduje przekonanie, że zdanie dziecka nie liczy się wcale.

Więcej: „Kids should pay more attention to mistakes, study suggests” 

 

 

selfedu24TAGIselfedu24
rozwój dziecka dziecko błędy
selfedu24KOMENTARZEselfedu24
selfedu24INSTAGRAMselfedu24

@selfedu24.pl
Copyright © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone, selfedu24.pl
Projekt i wykonanie: skyagency.pl - strony internetowe